Sivukartta | Haku    

Yritys | Tuotteet | Palvelut | Muuta | Yhteydenotto

Yritys

       

Siperia Systems Oy

Siperia Systems Oy on tietojärjestelmien asiantuntijayritys. Tietojärjestelmillä tarkoitamme sekä teknisiä järjestelmiä että niiden käyttäjiä, ja sitä miten käyttäjät hyödyntävät järjestelmiä.

Yrityksen toiminta

Siperia Systems kehittää ohjelmistotuotteita ja asiakaskohtaisesti toteutettuja ohjelmistoja erityisesti hyvinvointi- ja terveystoimialoille. Tuotteissamme avainasioita ovat käytettävyys, luotettavuus, toimintavarmuus ja asiakastarpeen täyttäminen.

Päätuotteemme on Palveluohjaus-ohjelmisto hyvinvointipalveluiden suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan. Tarkempaa tietoa Palveluohjaus-ohjelmistosta löydät Tuotteet-sivulta.

Lisäksi tarjoamme ohjelmistokehitys-, projektinjohto- ja konsultointipalveluita muillekin toimialoille.

Toimimme kiinteässä yhteistyössä laajan yhteistyöverkostomme kanssa, johon kuuluu yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja oppilaitoksia. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat kuitenkin omat asiakkaamme, joiden tarpeet ovat toimintamme lähtökohta. Pyrimme käynnistämään ja olemaan mukana yhteistyöhankkeissa, joista kaikki mukana olevat osapuolet hyötyvät. Olemme valmiita ottamaan vastaan haasteellisiakin selvityksiä ja uutta kehitystä vaativia projekteja. Yhteistyöverkoston kautta löydämme tarvittavaa osaamista ja palveluita täydentämään omia resurssejamme kulloisenkin tarpeen mukaan. Uskomme että avoimella, hyvällä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken saavutetaan parhaat tulokset.

Yrityksen taustalla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus ohjelmistoprojekteista, ohjelmistoprosessien kehittämisestä, kommunikaatioteknologioista, erilaisista tietoverkoista ja standardeista, sekä niiden hyödyntämisestä eri sovellusalueilla, erityisesti telelääketieteessä. Monipuolinen tekninen osaaminen ja sovellusosaaminen luovat hyvän pohjan uutta teknologiaa hyödyntävien järjestelmien rakentamiselle.

Yhteystiedot

Puhelin +358.400.624169
Postiosoite PL 204, FIN-90101 Oulu
Käyntiosoite Isokatu 16 B 11, Oulu
Sähköposti mail@siperiasystems.com
  etunimi.sukunimi@siperiasystems.com
Toimitusjohtaja Markku Ojala

                                


Yritys | Tuotteet | Palvelut | Muuta | Yhteydenotto

Send mail tomail@siperiasystems.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005-2015 -Siperia Systems Oy
Last modified: 2012-06-20